Stratejik Plan Çalışma Grubu

Değerli Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüleri,


Birliğimizin geleceğe yönelik bakış açısının oluşturulması, şu anki mevcut durumumuzun tespitinin yapılması, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda yeni bir stratejik planın
oluşturulması adına bu çalışma grubunu oluşturmuş bulunmaktayız.


Türk Tıp Öğrencileri Birliği içerisinde sürekli kendimizi geliştirmeyi amaçlayarak önceliklerimizi belirleyip güçlü ve zayıf yönlerimizin tanımlanması ile çalışmalarımızı buna göre şekillendirilmemiz gereklidir. Vizyonumuz ve misyonumuza bir adım daha yaklaşmak ve çalışmalarımızın etkililiğini artırmak için, yaptığımız her işin kümülatif bir şekilde ilerlemesi ve çalışmalarımızda sürekliliği sağlamak esastır.


Bu doğrultuda Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenerek durum tespitinin yapılması, buradan yola çıkarak odak noktaları üzerinden amaç ve hedeflere göre yol haritasının belirlenmesi Stratejik Plan Çalışma Grubu’nun temel hareket noktasını oluşturmaktadır.


Stratejik Plan’ın 3 senelik bir dönemi kapsaması ve 2024 Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Kurulu’nda oylanması hedeflenmektedir.


Stratejik Plan Çalışma Grubu’nun Amaçları
•Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri belirleyerek bunlara ulaşmak için yol haritasını oluşturmak
•Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymak adına çalışmalar yürütmek
•Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin şu anki eksikliklerini saptamak için karar verici ve yürütücü mekanizmalarıyla beraber çalışmak
•Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin yaptığı çalışmalardaki devamlılığı sağlamak ve bunların sistematik bir şekilde yürütülmesi için yol haritası oluşturmak


Stratejik Plan Çalışma Grubu’nun Hedefleri
•Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması için SWOT analizinin yapılmas
•Oluşturulacak olan stratejik plan için odak noktalarının belirlenmesi •Belirlenen odak noktalar üzerinden amaca yönelik yol haritasının oluşturulması
•Stratejik planın oluşturulması aşamasında Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ve yerel birliklerle beraber çalışılması ve verilerin toplanması

Herhangi bir soru veya katkınızda yonetimkurulu@turkmsic.org e-posta adresi üzerinden Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu’na ulaşabilirsiniz.


Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
Yönetim Kurulu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.