Aktif Başvurular

Aktif başvuru mevcut değildir.

Tüm Başvurular

ÇG/KÇG İsmi ÇG/KÇG Sahibi Takım Başvuru Tarihleri
Stratejik Plan Çalışma Grubu Yönetim Kurulu -
12. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi İçerik Ekibi Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
12. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi Tasarım ve PR Ekibi Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
12. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi Yardımcı Editörlük Başvurusu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
SCOME PR ve Dış Görünürlük KÇG Koordinatörlüğü Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
16. Tıp Eğitimi Çalıştayı Beyin Takımı Koordinatörlüğü Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCOMed Dergisi Editörlük Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCOMed Dergisi Editörlük Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
9. Tıpta Kariyer Günleri Proje Takımı Koordinatörlüğü Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
Sağlık Turnesi Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
İki Elin Sesi Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Sağlık Okuryazarlığı Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Sempozyum Takımı Dış İlişkiler Takımı -
12. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi Editörlük Başvurusu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Saha Etkinlikleri Küçük Çalışma Grubu Takım Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Saha Etkinlikleri Küçük Çalışma Grubu Uzatılmış Koordinatörlük Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Basın ve Sosyal Medya Takımı Dış İlişkiler Takımı -
21 Eylül Dünya Barış Günü Küçük Çalışma Grubu 2023-2024 İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -