Aktif Başvurular

Aktif başvuru mevcut değildir.

Tüm Başvurular

ÇG/KÇG İsmi ÇG/KÇG Sahibi Takım Başvuru Tarihleri
SCORE PR Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCORE Yurt İçi Değişim Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCOREvision Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCOREView Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği 22-23 Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığı Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığıyla Mücadele Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığıyla Mücadele Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Ulusal Turlar Takımı 2022-2023 Başvurusu Staj Değişimi Çalışma Kolu -
Uzatılmış Irk Ayrımıyla Mücadele ve Mülteci Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Irk Ayrımıyla Mücadele Ve Mülteci Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlük Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Uzatılmış Hayvan Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Hayvan Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlük Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Mandalina Gazetesi Yayın Ekibi Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Mandalina Gazetesi Editörlük Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
SCOME PR ve Dış Görünürlük Küçük Çalışma Grubu Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCOME PR ve Dış Görünürlük Küçük Çalışma Grubu Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCORA Tüzük Revizyon KÇG Başvuru Formu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu -
Ulusal Turlar Takımı Başvurusu 2022-2023 Staj Değişimi Çalışma Kolu -
Ulusal Turlar Takımı Başvurusu 2022-2023 Staj Değişimi Çalışma Kolu -
8 Mart Dünya Kadınlar Günü KÇG Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -