2001-2002 Dönemi

Genel Başkan
Deniz AYTAN
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Esra ERGÜN
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Nadir ULU
Genel Sekreter
Gürhan IŞIL
Mali Koordinatör
Rıdvan KARAGÖZ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Emrah BAŞKAYA (NEO-IN)
Şafak OLGAN (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Emil MAMEDOV
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Özge KARADAĞ
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Tomris CESUROĞLU
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Fazilet SİVRİ
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Burcu ATASEVEN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Ferda SÖZER
Yayın Destek Birimi Direktörü
Ezgi CESUR