2017-2018 (Ekim - Mayıs) Dönemi

Genel Başkan
Esra Erdoğan
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
M. Ertuğrul Yeşilyurt
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tugay Alver
Genel Sekreter
Kadir Cem Yılmaz
Mali Koordinatör
Fatih Özuğur
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Bahadır Azizağaoğlu
Ecem Kahraman
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Melike Saba Erdinç
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Eser Büyükaşık
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Zeynep Ünal
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Beyza Artar
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Mihran Kızıl
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Burak Akkaya
Yayın Destek Birimi Direktörü
Burak Tunahan Ekincikli
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Nilay Öner
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Aslıhan Karayazı
Denetim Kurulu
Erva Nur Çınar
Arda Tufan
Emre Balpetek