2018-2019 Dönemi

Genel Başkan
Melike Saba ERDİNÇ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ertuğrul YEŞİLYURT
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Cem YILDIZ
Genel Sekreter
Ceren KIZILDAĞ
Mali Koordinatör
Onur BAŞAK
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Kaya KANDEMİR
Buse ERTABAKLAR
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Ödül TANI
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Nihan SAĞÖZ
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Gülsüm KIRHAN
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Rıza ÖCAL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Hazal ERDİNÇ
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Furkan KIZILIŞIK
Yayın Destek Birimi Direktörü
Kerem AKSAK
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Utku ARSLAN
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Deniz DEMİR
Denetim Kurulu
Egemen Kaan ÇAKAR
Beyza ARTAR
Musa SULUBULUT