2019-2020 Dönemi

Genel Başkan
Onur Başak
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Kaya Kandemir
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Orkun Oğuz
Genel Sekreter
Şevval Şimşek
Mali Koordinatör
Nihat Taner
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Emine Konaç
Furkan Erdoğan
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Onur Sönmez
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Melis Çiçek
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Ahmet Fatih Çalışkan
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Bahadır Haytabey
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Görkem İnan
Yayın Destek Birimi Direktörü
Burak Gümüş
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Kaan Mert Güven
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Ertuğrul Berk Yülek
Denetim Kurulu
Ertuğrul Yeşilyurt
Hazal Erdinç
Melih Taha Aytep
Yiğit Kalelioğlu