İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu'nun (IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations) altı çalışma kolundan biridir. 

SCORP’un temelleri 1983 yılında kurulan Mülteciler Komitesi (SCOR - The Standing Commitee on Refugees) ile atılmıştır ve bu komite savaş veya diğer sebeplerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların problemlerine dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bu konularda sürdürülebilir çözümün “çatışmaların” ve “insan hakları ihlallerinin” önlenmesi olduğu anlaşılmış ve sonuçta 1994’te alınan karar doğrultusunda komitenin adı İnsan Hakları ve Barış (SCORP) olarak değiştirilmiş ve insan hakları savunucuları ise “SCORPion” adıyla anılmaya başlamıştır. 

SCORP’un ilgilendiği konulardan bazıları: 

 • İnsan Hakları 

 • Kadın Hakları 

 • Engelli Hakları 

 • Çocuk Hakları 

 • Hekim Hak ve Sorumlulukları  

 • Hasta Hak ve Sorumlulukları 

 • Hasta-Hekim İlişkileri 

 • Mülteci Hakları ve Sağlığı 

 • Hayvan Hakları 

 • LGBTİQA+

 • Zorlu Koşullarda Hekimlik 

 • Akran Zorbalığıyla Mücadele 

 • Cinsel Dokunulmazlık  

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  

 • Irk Ayrımıyla Mücadele  

 • Barış Ortamının Sürdürülebilirliği 

 • Eşitlik 

 

Tüm bunlar her türlü siyasi otorite ve rejimden bağımsız ele alınması gereken konulardır. İnsanlığın ve insan olmanın getirdiği haklar ve özgürlükler ve bunları kısıtlayacak herhangi bir durum SCORP’un ilgi alanına girmektedir. 

SCORP, geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin küresel bir bakış açısıyla ve sağlıkta eşitlik ilkesini benimseyerek hareket edebilmesine; insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız kimseler gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışılabilmesine imkân sunar. 

Oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip olması SCORP’a diğer birçok alt komite ile birlikte ortak projeler hazırlama ve çalışmalar yürütebilme avantajı sunmaktadır. SCORP çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve onun organlarının yanında, Avrupa Birliği ve pek çok Sivil Toplum Örgütüyle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamakta, projelerine gönüllü olarak katılmakta ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak da bu alanda güçlenmeyi hedeflemektedir. 

SCORP TAKVİMİ 

 • 21 Eylül Dünya Barış Günü 

 • 26 Ekim Hasta Hakları Günü 

 • 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

 • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Grubu Çıktıları   

 • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 

 • 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

 • 18 Mart Dünya Geri Dönüşüm Günü  

 • 21 Mart Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü 

 • 17 Mayıs Homofobi, Bi+fobi ve Trans+fobi Karşıtı Gün (IDAHOBIT)

 

Her yıl rutin olarak takvimimizde yer alan günlerde SCORP gönüllülerinin birlikte oluşturduğu etkinlik planları doğrultusunda birçok organizasyon hazırlanmaktadır. Atölye ve saha çalışmaları yapılmakta, standlar açılmakta, broşür ve el ilanı dağıtılmakta, film gösterimleri yapılmakta ve söyleşiler düzenlenmektedir. 

Ulusal İnsan Hakları ve Barış Yaz Kampı, Ulusal İnsan Hakları ve Barış Kış Kampı ve Ulusal İnsan Hakları ve Barış Sempozyumu gibi ulusal çapta düzenlediğimiz organizasyonlarımız sayesinde öncelikle LORP’larımız olmak üzere tüm katılımcılarımızı, SCORP’un kapsamına giren konularda bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu olarak kendi konu çerçevemiz içerisinde etkinlikler düzenleme ve küçük çalışma grupları açmanın yanı sıra diğer çalışma kolları ve destek birimleriyle de ortak etkinlikler düzenleyerek küçük çalışma grupları açmaktayız.  

SCORP, SCORA ve PSD ortaklığında açılan 17 Mayıs Homofobi, Bi+fobi ve Trans+fobi Karşıtı Gün (IDAHOBİT) Küçük Çalışma Grubu ise ulusal takımların koordineli çalışması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu küçük çalışma grubunda LGBTİQA+ haklarına, cinsel yönelime ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık ve nefrete karşı farkındalık çalışmaları yapılır. 

 

İnternet sayfamız:  scorp.turkmsic.org 

Bize ulaşın: