Meme Kanserini Fark Et!

Türkiye'de, önemli bir halk sağlığı sorunu olan meme kanseri, %24'lük oranla kadınlarda en sık rastlanan 10 kanser türü arasında ilk sıradadır. Kadınlar kadar sık olmasa da meme kanseri erkeklerde de görülmektedir.Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meme kanseri görülme yaşının oldukça genç yaşlara kayması, sorunun önemini daha da artırmaktadır.

Yapılan taramaların etkili olması, yani "meme kanseri mortalitesinin yüzde otuz düşürülmesi" şeklindeki amaca ulaşılabilmesi için, hedef nüfusun yüzde yetmişten fazlasının taramaya katılmış olması gerektiği göz önüne alınmasına rağmen destek uygulamalara etkin bir şekilde yer verilemediğinden ve hedef kitlede gerekli bilinç ve bilgi sağlanamadığından çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Konunun önemini irdelemek ve toplumda bir bilinç yaratmak üzere medya ve diğer iletişim araçları etkin kullanılmamakta , hedef kitle doğru yönlendirilememektedir. Oysa ki erken teşhis edildiği zaman meme kanseri tedavisindeki başarı %95 lere ulaşmaktadır.Erken teşhisin  en pratik yöntemi  ise her ay düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmaktır .Biz de  sosyal sorumluluk bilinci ile  geleceğin hekimleri olarak sessiz kalmak istemedik ve ‘’Meme Kanserini Fark Et ! ’’ projesini geliştirdik.

“Meme Kanserini Fark Et!” projesi büyük bir bütçeye ihtiyaç duymadan, daha önceden eğitim almış gönüllülerle birlikte, halka açık, istenilen her yerde yapılabilecek, esnek bir projedir.

AMACIMIZ

Partnerlerden sağlanan ya da kendi bastığımız broşürlerle, katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin ve  mamografinin önemini anlatarak farkındalığı arttırmak. Böylece meme kanserinin tehlikeli boyuta ulaşmasını erken teşhisle önlemiş olacağız.

Unutmayın Meme Kanserinin erken tanısında EN ETKİN ARAÇ KENDİ ELLERİNİZDİR. Bizim yapmamız gerekense ulaştığımız insanlara bunu anlatmak. Bu sayede meme kanserinden ölüm oranlarının azalmasında biz de katkıda bulunmuş olacağız.

ETKİNLİKLER

 • 24-25 Kasım Sağlık Turnesi Karadeniz de Meme Kanserini Fark Et projesi etkinlikleri gerçekleştirildi.250 kişiye meme muayenesi öğretildi, bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.
 • 5-6-7 Ekim 61.Ekim Genel Kurulu Osmangazi de proje tanıtımı amacıyla sunum yapıldı
 • 6-8 Eylül 2012 tarihinde Tokat Osmangazi Yerel Kurulu Tokat’a bağlı üç köyde sağlık taraması ve Meme Kanserini Fark Et projesi etkinliği yaptılar. İki gün boyunca 481 kişiye ulaştılar.
 • 3.SCOPH Yaz Okulun da proje tanıtımı yapıldı.
 • 10-14 Mayıs 2012 Sağlık Turnesi’nde proje uygulanarak 500 kadına meme muayenesi öğretildi, bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.
  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde proje tanıtımı sunum yapılarak sağlandı
 • Meme kanseri bilgilendirme broşürü ve kendi kendine meme muayenesi broşürü hazırlandı.
 • 8 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü’nde Erciyes Yerel Kurulu Gevher Nesibe Hastanesi’nde 12 TurkMSIC gönüllüsüyle etkinliği gerçekleştirdi ve 300 kişiye ulaştılar.
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Yerel Kurulu biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 10 Mart 2012 günü Cevahir Alışveriş Merkezi’nde saat 11.00 ve 20.00 arası etkinliği gerçekleştirdi.37 gönüllü katılımcı  ile her yaştan ve cinsten ortalama 860 kişiye ulaştılar.
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ankara Yerel Kurulu 8 Mart 2012 ‘de Kızılay, Sakarya Caddesi’nde etkinliği gerçekleştirdi.
 • 8 Mart 2012 ‘de Dünya Kadınlar Günü için Cumhuriyet Yerel Kurulu etkinliği gerçekleştirdi.
 • 8 Mart 2012 ‘de Dünya Kadınlar Günü için Ufuk Yerel Kurulu etkinliği geçekleştirdi.
 • 15 Mart 2012’de Mersin Yerel Kurulu etkinliği gerçekleştirdi
 • 7 Mayıs 2011 ‘de Taksim Meydanı’nda 11.00-18.00 arası Cerrahpaşa Yerel Kurulu 70 TurkMSIC gönüllüsü ile etkinliği gerçekleştirdi.500 kişiye ulaştılar.
 • Katılan tüm yerel kurullar çeşitli yerlerde stantlar açarak katılan insanlara maketler üzerinden kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğretti.
 • Meme kanseri ve erken teşhis yöntemleri hakkında bilgi vererek, hazırladığımız broşürleri dağıtarak farkındalık ve bilgi düzeyinin artmasını sağladılar.

DestekçilerimizMEVA

KATILAN YEREL KURULLAR

Acıbadem, Ankara, Bezmialem,Cerrahpaşa, Cumhuriyet,Ege, Erciyes,Gazi Antep,Gazi Osman Paşa,Hacettepe, İstanbul, İstanbul Bilim, Kırıkkale,Kocaeli, Koç, Marmara, Mersin,Ondokuz Mayıs,Selçuklu,Süleyman Demirel, Ufuk, Trakya, Yeditepe

Broşürlere bu adresten ulaşabilirsiniz: http://goo.gl/0Tw7n