Proje ve Girişimler Destek Birimi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği, kuruluşundan bu yana giderek artan başarı ivmesiyle birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel projeler ve sosyal girişimler organize etmektedir. Tüm bu proje ve girişimlerin yıllarca aksamadan başarıyla sürdürülmesi, çağın gereklerine ve tıp fakültesi öğrencilerinin taleplerine göre yeni projeler oluşturulması, arşivlenmesi ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması için Proje ve Girişimler Destek Birimi oluşturulmuştur.

 

Proje ve Girişimler Destek Birimi, Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Direktörü (PSDD) ve onun seçmiş olduğu takımı tarafından çalışmalarını yürütmektedir. Güncel olarak devam etmekte olan proje ve girişimleri ise Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Takımı süpervizörlüğünde seçilen koordinatörlerimiz ve takımları yürütmektedirler. 

 

TURKMSIC Desteklenmiş Projeleri, Toplumdaki problemlere sürdürülebilir çözümler yaratmayı hedefleyen ve tüm tıp öğrencilerinin yazımı ve gerçekleştirilmesinde rol alabileceği Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde faaliyet sürdüren projelerdir. Desteklenmiş Projeler çalışmalarını bir yıla yayılmış şekilde gerçekleştirir ve tüm Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri çalışmalara katkı sağlayabilir. Desteklenmiş Projelerimiz birliğimizin tanınırlığına ve temsiliyetine büyük katkılar sağlamaktadır. 

 

TURKMSIC Girişimleri ise özellikle sosyal girişim tanımlarına uygun olacak şekilde geliştirilen, tüm tıp öğrencilerinin yazımı ve gerçekleştirilmesinde rol alabileceği, sosyal etki yaratmayı ve yaratılan sosyal etkiyi sürdürülebilir kılmayı amaçlayan girişimlerdir. Girişimlerimiz de birliğimizin dış görünürlüğünü ve temsiliyetini arttırmaktadır. 

 

Proje ve Girişimler Destek Birimi, Desteklenmiş Projeler kapsamında faaliyetler gerçekleştirir, proje bazlı çalışmalar yürütülmesine destek olur, desteklenmiş projeler kapsamındaki konularda savunuculuk faaliyetleri yürütür ve desteklenmiş proje dışı faaliyetleriyle birlikte de gönüllülerimizin proje yazımı, yönetimi, yürütülmesi, sosyal girişimcilik, savunuculuk ve kampanyacılık gibi alanlarda faaliyetler göstermesi destekler. 

 

2021-2022 Döneminde Yürütülmekte olan Desteklenmiş Projeler:

  • Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı
  • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği
  • İki Elin Sesi
  • Sağlık Okuryazarlığı
  • Sağlık Turnesi

Her türlü soru ve katkınız için psdd@turkmsic.org ve projevegirisimlertakimi@turkmsic.org adresleri üzerinden iletişim kurabilirsiniz.