Bildirilerimiz

Başlık Yıl Bildiri Türü
HIV ve AIDS Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri 2020 Görüş Bildirisi
Medyada Süregelen Kadına Yönelik Şiddet Anlatısı Hakkında Basın Bildirisi 2020 Basın Bildirisi
İnterseksler ve Sağlık Hizmetleri 2020 Görüş Bildirisi
Aşı Karşıtlığı Basın Bildirisi 2020 Basın Bildirisi
İşitme Engelli Bireylerin Sosyokültürel Hayata Katılımlarının Evrensel Politikalar Açısından Değerlendirilmesi 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Öğrencileri İçin Aşı Önceliği Basın Bildirisi 2020 Basın Bildirisi
Koruyucu Hekimlikte Aşı ve Aşı Kararsızlığı 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Çalışanlarında Obezite ile Fiziksel İnaktivite Durumu ve Etkileyen Faktörler 2020 Görüş Bildirisi
8.Tıp Öğrencileri Sempozyumu “Tıbbın Geleceği Yapay Zeka” Sonuç Bildirisi 2020 Görüş Bildirisi
Sosyokültürel, Sosyoekonomik ve Coğrafi Açılardan Sağlık Hizmetlerine Ulaşımdaki Eşitsizliğin Değerlendirilmesi 2020 Görüş Bildirisi
Türkiye'de Beyin Göçü Sorunu 2020 Görüş Bildirisi
Türkiye’de Bilimin Güvenilirliği 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Hizmetlerine Erişimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Farkı Gözetmeksizin Eşit Yaklaşım 2020 Görüş Bildirisi
Kaz Dağları Basın Bildirisi 2019 Basın Bildirisi
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Alışkanlığı, Bunları Etkileyen Faktörler ve Tıp Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Hareket Üzerine Etkileri 2019 Görüş Bildirisi