Aktif Başvurular

Aktif başvuru mevcut değildir.

Tüm Başvurular

ÇG/KÇG İsmi ÇG/KÇG Sahibi Takım Başvuru Tarihleri
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı Desteklenmiş Proje Koordinatörlüğü Başvuru Formu Proje ve Girişimler Destek Birimi -
Sempozyum Takımı Dış İlişkiler Takımı -
12. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi Editörlük Başvurusu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Saha Etkinlikleri Küçük Çalışma Grubu Takım Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Saha Etkinlikleri Küçük Çalışma Grubu Uzatılmış Koordinatörlük Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
Basın ve Sosyal Medya Takımı Dış İlişkiler Takımı -
21 Eylül Dünya Barış Günü Küçük Çalışma Grubu 2023-2024 İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
SCORE PR Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCORE Yurt İçi Değişim Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCOREvision Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
SCOREView Küçük Çalışma Grubu Takım Üyeliği Araştırma Değişimi Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığı Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığıyla Mücadele Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Akran Zorbalığıyla Mücadele Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Ulusal Turlar Takımı 2022-2023 Başvurusu Staj Değişimi Çalışma Kolu -
Uzatılmış Irk Ayrımıyla Mücadele ve Mülteci Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Irk Ayrımıyla Mücadele Ve Mülteci Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlük Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Uzatılmış Hayvan Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Hayvan Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlük Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -